2010 Váy tơ nhún eo tay đổ
489,000₫ 699,000₫
𝑆𝑂𝐴́𝐼 𝐶𝐴 𝐿𝐴̀ 𝐶𝑈̉𝐴 𝑁𝐺𝑂̂𝑁 𝑇𝐼̀𝑁𝐻𝐶𝑂̀𝑁 𝐴𝑁𝐻 𝐿𝐴̀ 𝐶𝐻𝐼̉ 𝐶𝑈̉𝐴 𝑀𝐼̀𝑁𝐻 𝐸𝑀 𝑇𝐻𝑂̂𝐼------Với thiết kế mềm mại và trẻ trung...
2009 Váy nhún vai tùng xẻ
489,000₫ 699,000₫
𝑴𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒂́𝒚 𝒙𝒊𝒏𝒉𝑨̂́𝒚 𝒐̛𝒊 𝒄𝒐́ 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒓𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒂̀?-----Chào các nàng, mình là một chiếc váy...
2008 Váy nơ ngực xòe
399,000₫ 599,000₫
ℳ𝓊̀𝒶 𝒽ℯ̀ 𝓇𝓊̛̣𝒸 𝓃ℴ́𝓃ℊ 𝒸𝒶̉ 𝓃ℊ𝓊̛ℴ̛̀𝒾ℳ𝒶̣̆𝒸 ℊ𝒾̀ 𝒸𝒽ℴ 𝓂𝒶́𝓉 𝒷𝒶̂𝓎 ℊ𝒾ℴ̛̀ 𝓃𝒶̀𝓃ℊ ℴ̛𝒾𝒾𝒾 ?------Slendy chọn cho nàng một chiếc váy...
2007 Váy đuôi cá
489,000₫ 699,000₫
𝒮𝒶𝓃ℊ 𝓉𝓇ℴ𝓃ℊ 𝓂ℴ̣𝒾 𝓀𝒽ℴ𝒶̉𝓃𝒽 𝓀𝒽𝒶̆́𝒸Tôn dáng - Tôn da Còn gì tuyệt hơnChiếc đầm Em cam đoan ai mặc cũng...
2005 Váy ly ngực
489,000₫ 699,000₫
𝐓𝐢̀𝐦 𝐯𝐚́𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠𝐀𝐢 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐚̉𝐧𝐡 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲---Chất liệu đũi xước mềm mướt tay, không...
𝐌ù𝐚 𝐡è 𝐯ẫ𝐲 𝐠ọ𝐢 𝐧à𝐧𝐠 đã 𝐜𝐡𝐮ẩ𝐧 𝐛ị 𝐯á𝐲 á𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲ế𝐧 đ𝐢 𝐬ắ𝐩 𝐭ớ𝐢 𝐜𝐡ư𝐚?Những chiếc váy maxi...
2003 Váy dập ly bọc đai
489,000₫ 699,000₫
𝒩𝒶̀𝓃ℊ đℯ̣𝓅 𝒹𝒾̣𝓊 𝒹𝒶̀𝓃ℊ 𝓃𝒽𝓊̛ 𝓁𝒶̀𝓃 𝓂𝒶̂𝓎𝒮𝓁ℯ𝓃𝒹𝓎 𝓃ℴ́𝒾 𝒸𝒽𝒾́𝓃𝒽 𝓁𝒶̀ 𝒸𝒽𝒾ℯ̂́𝒸 𝓋𝒶́𝓎 𝓃𝒶̀𝓎 đ𝒶̂𝓎𝓎𝓎------Một chút sắc xanh long lanh đỉnh...
2001 Váy dập ly cổ sen
489,000₫ 699,000₫
𝓒𝓱𝓪̀𝓸 𝓫𝓾𝓸̂̉𝓲 𝓼𝓪́𝓷𝓰 𝓬𝓪́𝓬 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝔂𝓮̂𝓾Hôm nay thực đơn buổi sáng của chúng ta sẽ là món đầm hoa xinh...
2002 Váy chữ A ren cổ
489,000₫ 699,000₫
𝐇𝐄̀ 𝐌𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝐇𝐎𝐀 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐒𝐀𝐎 𝐂𝐇𝐈̣𝐔 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐀̣Mở đầu cho BST một đầy màu sắc Slendy muốn...

Scroll To Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large
Header Default Header transparent Header one Header two Header three